Tidsplan

I denne tidsplanen vil vi forsøke å visualisere prosjektets fremdrift. Vi legger inn viktige beslutnings punkt, samt hendelser underveis.
Har du innspill til tidsplanen, send en mail til leder@haldenbad.no

Møte om rehabilitering av Remmen

24/09/2012

Møte om rehabilitering av Remmen

24.09.2012 var kommunestyresalen fylt av ivrige svømmere i forbindelse med info møte om rehabilitering av Remmen. Det var en bra diskusjon som endte med at rehabilitering ble utsatt/terminert. Haldens Svømmeklub var glad for denne beslutningen. Det finnes for mange eksempler på at rehabilitering av svømmehaller ikke er noen god ide. Det ble laget en facebook…

Read more

Prosjekt start

01/01/2014

Prosjekt start

Info møte i kommune styresalen

27/01/2016

Info møte i kommune styresalen

HA + kunder kan lese artikkelen ved å klikke på bildet

Read more

Bestilt analyse fra potensielle leverandører

10/02/2016

Bestilt analyse fra potensielle leverandører

Denne rapporten skal kvalitetssikre tallene som ble presentert 27.01 i kommunestyresalen.

Read more

Annleggsplan Østfold Idrettskrets

01/05/2016

Annleggsplan Østfold Idrettskrets

anleggsplan—vedtatt

Read more

Svømmehall inkludert i Sentrumsplan

01/04/2017

Svømmehall inkludert i Sentrumsplan

Se dokument

Read more

Plan for forprosjekt

01/06/2017

Plan for forprosjekt

Presentasjon av rapport

22/03/2018

Presentasjon av rapport

Vedtak i Formannskap

03/05/2018

Vedtak i Formannskap

Saksdokumenter

Read more

Vedtak i Kommunestyret

24/05/2018

Vedtak i Kommunestyret

Saksdokumenter

Read more

Åpent møte om svømmehall

19/06/2018

Åpent møte om svømmehall

Kl 18:00 – 20:00 på Halden Storsenter

Read more

Prosjekt inkludert i økonomiplan 2019 -2022

21/06/2018

Prosjekt inkludert i økonomiplan 2019 -2022

Kommunestyre ber Rådmann utrede 50 m basseng i sentrum

30/06/2018

Kommunestyre ber Rådmann utrede 50 m basseng i sentrum

Ansettelse av prosjektleder

01/02/2019

Ansettelse av prosjektleder

Presentasjon av Rådmannens utredning av 50 m basseng i sentrum

03/04/2019

Interkommunalt samarbeid

01/05/2019

Interkommunalt samarbeid

Kommunedirektøren finner alternative sentrumsnære tomter til bygging av svømmehall, med og uten foreslåtte tilleggsfasiliteter, og legger fram en ny sak om dette innen 1. april 2020

01/04/2020

Kommunedirektøren finner alternative sentrumsnære tomter til bygging av svømmehall, med og uten foreslåtte tilleggsfasiliteter, og legger fram en ny sak om dette innen 1. april 2020

Noen har beskyldt oss for å trå vannet. Vi ønsker basseng. Det kan bli trangt ved St. Joseph.

Det sa blant annet Jens Bakke (Senterpartiet) da han la fram posisjonens forslag til vedtak vedrørende bygging av ny svømmehall i Halden.

Enstemmig vedtak

Samtlige politikere i hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø stemte for det forslaget.

Det lyder: «Kommunedirektøren finner alternative sentrumsnære tomter til bygging av svømmehall, med og uten foreslåtte tilleggsfasiliteter, og legger fram en ny sak om dette innen 1. april 2020.»

Det åpner for ny svømmehall på en tomt som er privat eid eller kommunalt eid.

– Gjør det skikkelig

Fremskrittspartiets Henrik Rød kom med en oppfordring.

– Når det først skal bygges, gjør det skikkelig. Gjør det ytterst på Mølen. Bygg et signalanlegg. Bruk Mølen. Det er ødeland i dag og har vært en skam i 10-talls år.

Les artikkel i HA

Read more

Alternative tomter svømmehall

06/04/2020

Anbudsrunde

03/05/9990

Anbudsrunde

Litt uklare politiske føringer gjør at vi foreløpig må fjerne dato her

Read more

Søknad om tippemidler

30/07/9991

Søknad om tippemidler

Litt uklare politiske føringer gjør at vi foreløpig må fjerne dato her

Read more

Utarbeidelse av reguleringsplan

01/01/9992

Utarbeidelse av reguleringsplan

Litt uklare politiske føringer gjør at vi foreløpig må fjerne dato her

Read more

Bygggestart

01/08/9994

Bygggestart

Litt uklare politiske føringer gjør at vi foreløpig må fjerne dato her

Read more

Åpning Nye Haldenbad

01/12/9995

Åpning Nye Haldenbad

Litt uklare politiske føringer gjør at vi foreløpig må fjerne dato her.

Read more