Bestilt analyse fra potensielle leverandører

Posted on

Denne rapporten skal kvalitetssikre tallene som ble presentert 27.01 i kommunestyresalen.